רשימת המרצים

  • לוח זמנים

  • לוח זמנים

  • כתובת ומיקום:

  • שאלות ובירורים:


  • 21

תמנות - סערה רגשית והדיקטטורה של המיידי: כיצד להיחלץ מן המצר?

No Image Folder Urlיש להגדיר כתובת רשימה בהגדרות הרכיב
הרשמה לאירוע