שגרת חירוםבימים מורכבים אלה, נדרשת המנהיגות החינוכית בישראל להתמודד עם אתגרים מרובים בתוך בתי הספר, אל מול הצוותים, התלמידים והקהילה.

במרחב זה, ריכזנו עבורכם מגוון חומרים שיוכלו לשרת את עבודתכם החשובה עם המנהלים והמנהלות במסגרת ה'מפקח ומנהליו' ובכלל.