תכנון תהליך הלמידה

לפנינו השלב השני של התכנון, אשר כולל שלושה צעדים מרכזיים:[חזרה לשער הכניסה בנושא מפקח ומנהליו]

  • מיפוי שותפים: הכלי המצורף יכוון אתכם למיפוי שותפים מגוונים מסוגים שונים, לקיום שיח איתם וליצירת סדירויות כבסיס להמשך;
  • הצבת מטרות: כלי על בסיס מודל SMART, המגדיר מאפיינים לקביעה מוצלחת של מטרות, ומציע שאלות מכוונות בתהליך
  • משימה: כלי מנחה לעיצוב משימת סיכום תהליך, הכולל עקרונות ראויים לצד הצעות לסוגים שונים של משימות.

 

לאורך כל הצעדים אשר בשלב השני המוצג להלן, יהיה נכון להחזיק בראש את נושא ההערכה, להתחיל לחשוב אילו כלי הערכה יוכלו לתמוך בהערכה כוללת ומה משמעותם לתהליך התכנון.

בשלבים הבאים תוצג העמקה בנושא ההערכה.