מישוב והערכת תהליך הלמידה

מודלים לשיתופי פעולה והערכת הלמידה בקרב המנהליםכחלק מהרצון שלנו לסייע לכם בתכנון תהליך המפקח ומנהליו, פיתחנו באבני ראשה סדנת הערכה לתהליך המפקח ומנהליו.

ככל שתבחרו לעשות שימוש בסדנה, תוכלו להתבונן על תהליך הלמידה שהובלתם ועל תרומתו לשדה העבודה.

הסדנה כוללת מתווה מובנה לתהליך שיתופי שיכול לתת לכם נקודות מבט נוספות על השפעת התהליך על בתי הספר במרחבי החינוך שלכם, וכן מצגת מלווה ועזרים נדרשים נוספים.


בנוסף, בדף זה תוכלו למצוא את ההצעה שלנו למשוב מסכם בסיום תהליך,

המשוב פתוח בפניכם למצב עריכה, כך שתוכלו לשנות ולהוסיף פריטים ככל שתבחרו,

בכדי להתאים את השאלון להקשר הלמידה ולקבוצה.  

הפצת השאלון היא לבחירתכם ובאחריותכם וממצאי השאלון הם לעיניכם בלבד. 

ככל שתרצו, נוכל לסייע בניתוח הממצאים ( מסדנת ההערכה/מהמשוב) ובחידוד תובנות לקראת הפיתוח המקצועי לשנה"ל הבאה. 

לחצו כאן ליצירת העתק אישי של המשוב לשימושכם