תחומי פעילות המכון

מכון אבני ראשה עוסק בהכשרת עתודת מנהלים, ובפיתוח מקצועי של כלל מנהלי בתי הספר והמפקחים בישראל, מתוך הכרה שמנהיגותם היא המפתח לקידום מערכת החינוך בישראל.תחום עתודת מנהלים

תחום זה עוסק ביצירת עתודה של מנהלי בתי ספר כמנהיגים ממוקדי חינוך, הוראה ולמידה. התחום פועל בשני ערוצים מרכזיים:

  • איתור ומיון מועמדים פוטנציאלים לניהול בתי ספר ולתוכניות ההכשרה
  • גיבוש והפעלת תכנית הכשרה לניהול, באמצעות מוסדות אקדמיים, תוך ליווי, בקרה והערכה של הפעלת התכנית במוסדות ההכשרה. 

תהליך ההכשרה הטרום תפקידי שמוביל מכון אבני ראשה מבוסס על תפיסת תפקיד המנהל , תפיסת ההתפתחות והלמידה של מנהלים בתפקיד והתוצאות המצופות ממנהלים בראשית דרכם התכנית מחזקת את המרכיב היישומי בהכשרתם של מנהלי בתי ספר, ומדגישה את תפיסת המנהל כמנהיג פדגוגי.תחום מנהלים (פיתוח מקצועי – מנהלים)

תחום המנהלים עוסק בתהליכי התפתחות ולמידה של מנהלים מכהנים לאורך כל שלבי הקריירה, מהכניסה לתפקיד ועד לסיום תפקידם. תהליכי התפתחות מקצועית מסייעים בידי המנהל ללמוד, להתעדכן, לשפר את תפקודו, להתחדש ולהתמודד עם השחיקה בתפקיד.

תהליכים אלו מתקיימים בקבוצות עמיתים מתוך מטרה לחלוק בניסיון ובידע המצטברים וליצור קהילה מקצועית לומדת.

מנהלים בראשית דרכם זוכים לליווי והנחיה על מנת לסייע להם להתמודד עם אתגרי הלמידה וההתמקמות בתפקידם החדש, במסגרת קבוצת עמיתים, לצד הדרכה אישית הניתנת על ידי מנהלים ותיקים.

מנהלים בעלי ותק רב יותר בניהול מוזמנים להשתתף בתהליכים שונים להתפתחות ולמידה המותאמים לאתגרי הניהול לאורך כל שנות הקריירה. תהליכים אלה מתקיימים במסגרות מגוונות, מחוזיות וארציות.

 

תחום מפקחים (פיתוח מקצועי – מפקחים)

תחום המפקחים במכון שואף לקידום קהילת המפקחים הכוללים ומיצובה כמנהיגות פדגוגית מובילה, מחוללת השפעה, הפועלת לסייע למנהלי בתי ספר ומוסדות החינוך ולתמוך בהם, בדרך למימוש ייעודם, באמצעות תהליכי התפתחות מקצועיים.

המפקח הכולל בישראל אמון על פיתוח המנהיגות החינוכית של מנהלי בתי הספר ומונע על ידי חזון בו המפקח והמנהל מנהיגים קהילות למידה מקצועיות. תחום המפקחים במכון מעודד זאת על ידי תהליכי התפתחות מקצועית הממוקדים ביצירה ובלמידה המכוונים לשיפור הפרקטיקות והרחבת רפרטואר התפקיד.

 

תחום מחקר ופיתוח

 

תחום מחקר ופיתוח עוסק בחקירת אתגרי המנהיגות הפדגוגית תוך התבוננות ומעורבות ישירה בשדה. על ידי יצירת שותפויות עם בתי ספר, מנהלים ומפקחים, אנשי מחקר ופיתוח יוצרים "מעבדות" שתפקידן לבחון כלים, תפיסות ותהליכי פיתוח תוך בירור הצרכים והאתגרים של מנהיגים בית ספריים. תפקיד מעבדות אלו, לצד פיתוח והנחיה בפועל של תהליכי למידה, לשפר ולהזין בידע מקצועי ורלוונטי את מגוון תהליכי ההתפתחות המקצועית שמוציא לפעול המכון. 
באופן כללי, תחום מחקר ופיתוח עוסק בהעמקה ושיפור של תפיסת הלמידה המקצועית ודרכי ההוצאה לפועל של למידה זו בקרב מנהלים ומפקחים. במסגרת זו מפותחים תכני למידה, כלים וייצוגים של העבודה אשר משמשים בסיס לחקירה במסגרת הלמידה המקצועית.
עבודה זו נעשית בשיתוף התחומים השונים במכון, במטרה לגבש תפיסה ארגונית קוהרנטית של למידה מקצועית בישראל.

כלל הידע המפותח מפורסם במרכז הידע באתר המכון.