מפת המתחיםהובלת למידה למפקח ומנהליו > כלים אסטרטגיים בנושא גפ"ן > מפת המתחים


מנהיגות חינוכית במהותה כרוכה בהכרעות מתמשכות על פני מתחים רבים במגוון קומות העשייה.  

מהלך גפ"ן כרוך בהגדלת טווח ההחלטות שהמנהלות והמנהלים במרחב שלכם, נדרשים לקבל בעצמם, ולפיכך צפוי להרחיב ולהגביר גם את המתחים שבתוכם הם נדרשים לפעול והלחצים שבתוכם הם נתונים. 

האתגר של המנהיגות הבית ספרית הוא לאמץ ולסגל דפוסי חשיבה פרדוקסלית - להחזיק בראש באופן מתמשך את שני הקטבים שבמתח, להבין את הערך של כל אחד מהם, לפענח את יתרונותיו וחסרונותיו, ולבחור לנוע ולהתמקם על המתח שבין הקצוות בצורה מושכלת, מודעת ונטועה בהקשר הרלוונטי.