Skip Navigation Linksleading_learning


 • כיתוב ישן: המערכת לכתיבה וניהול סילבוסים של תהליכי מפקח ומנהליו נפתחה להגשות לשנה"ל תשפ"ב. 

  הכניסה מתבצעת באמצעות מספר תעודת הזהות שלכם (בן 9 ספרות) וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם במשרד החינוך. 

  אם אינכם מצליחים להיכנס למערכת המקוונת, ניתן לפנות לתמיכה - לחצו כאן.

  את הסילבוסים ניתן יהיה להגיש לא יאוחר מיום שני, כ"ב באלול תשפ"א, 30 באוגוסט 2021. שימו לב כי רק סילבוסים שיוגשו עד למועד הנקוב, יועברו לתקצוב. 

  בבואכם לתכנן את היבטי התקציב, חשוב לשים לב לשינויים בתקצוב: 

  תקציב שעות מרצה: בדומה לשנה שעברה, כל מפקח יוכל לבקש עד 16 שעות מרצה, אך בנוסף תינתן האפשרות לבקש שעות נוספות, בצירוף הנמקה וציון שיקולי דעת. לאחר ריכוז הבקשות, צוות המכון, המחוז והמטה ידונו באישור הבקשות, תוך רצון לתת מענה פדגוגי מותאם ומאידך למנוע תקצוב עודף למחוז.  

  תקציב כיבוד: השנה, יותאם תקציב הכיבוד בהתאם למספר הלומדים בקבוצה: בקבוצות שבהם פחות מ-15 לומדים - יוקצה תקציב כיבוד ע"ס 1,000 ש"ח; בקבוצות שבהן מספר הלומדים בין 16 ל-30, יוקצה תקציב כיבוד ע"ס 1,500 ש"ח; בקבוצות מעל 30 לומדים - יוקצה תקציב כיבוד ע"ס 2,000 ש"ח.


 • שלבי עבודה

  ​לפניכם ארבעת השלבים המרכזיים להובלת תהליך הלמידה. בכל אחד מהשלבים תמצאו כלים וחומרים שיסייעו לכם בטיוב התהליך. לחצו על הקישור "לקריאה נוספת" לעיון בחומרים. 

  לחצו כאן לכניסה לקנבס המלא לתכנון תהליך הלמידה

 • נושאים לבחירה

  לקראת תכנון תהליכי הלמידה, ברצוננו להעמיד לרשותכם כלים, מתווי למידה וסדנאות. באפשרותכם לבחור נושא שמעסיק אתכם ולשלב חומרים שונים כחלק מתהליך הלמידה בהובלתכם.