משימת סיום תהליך - הצעותבאמצעות משימות הסיום של תהליכי הלמידה, מתאפשר עבור הלומדים תהליך של גיבוש הידע, המיומנויות, העמדות והתחושות שנצברו לאורך הלמידה. עבור מובילי התהליכים, אתם המפקחים והמפקחות, מזמנת משימת הסיום, בחינה של השגת מטרות הקורס, זיהו מטרות נוספות והעלאת צרכי הקבוצה.

קובץ זה מרכז מספר אפשרויות למשימת סיום לבחירתכם, ההצעות מתייחסות להבניית הידע של הלומד לאורך תהליך הלמידה, להיבטים  רפלקטיביים ולהיבטים של אימפקט החוזר למשימות העבודה של הלומדים.