איתור צורכי הלמידה

זיהוי הפער שבין הגדרת היעדים לביצועם בשטח[חזרה לשער הכניסה בנושא מפקח ומנהליו]

תהליך ההתפתחות המקצועי במסגרת פורום ’מפקח ומנהליו‘ מהווה הזדמנות להובלת שינוי בעבודת המנהלים והמנהלות ובהשפעתם/ן על בתי הספר. על בסיס הבנה זו, חשוב לאתר את צורכי הלמידה של המנהלים והמנהלות, ולזהות את הפערים בהשגת היעדים ובביצוע המשימות המרכזיות בעבודתם. מומלץ שבחירת הציר המארגן בלמידת המנהלים והמנהלות תתבסס על התבוננות מנקודות מבט שונות (מנהלים,מנהלות, מפקח, מפקחת, מחוז ומשרד החינוך). לאחר קבלת ”התמונה המלאה“ אפשר לסמן נושאים רלוונטיים ולבחור לתהליך הלמידה את הציר המארגן המתאים ביותר עבור המנהלים והמנהלות בנקודת זמן זו. 

Need identification.png