Skip Navigation LinksFairness-leadership


 • יש להגדיר כתובת רשימה בהגדרות הרכיב
 • יש להגדיר כתובת רשימה בהגדרות הרכיב
 • מנהלים משתפים

  ​מנהלים ממחזור א' בתוכנית משתפים אודות הלמידה:


  מירי ענני, מנהלת בית הספר רב תחומי עמל א', פתח תקווה

   

  בילו בן יצחק, מנהל בית ספר מוריה, אשדוד

   

  וואפאא אבו שארב, מנהלת בית הספר אלזהרא, חורה