הרשמה לתוכנית להכשרת מנהלי בתי ספר לשנה"ל תש"פההרשמה לתוכנית להכשרת מנהלי בתי ספר לשנה"ל תש"פ תתקיים מיום רביעי, ח' בחשוון התשע"ט, 17.10.2018, ועד יום רביעי, כ"ט בחשוון התשע"ט, 7.11.2018.
ההרשמה תתבצע באופן מקוון בפורטל עובדי הוראה.​

המידע המלא אודות התוכנית להכשרת מנהלי בתי ספר, מוסדות ההכשרה ותהליך המיון יתפרסם בימים הקרובים בחוזר מנכ"ל ובאתר אבני ראשה.