הון אנושי וניהול מצמיח

 אתגר שימור ההון האנושי חוצה תחומים ומערכות. כדי לייצר תשתית מיטבית להעצמת אנשי החינוך מעמדם ורווחתם, אנשי החינוך פועלים להרחבת ההון האנושי ולשיפור שלומות הצוותים.

תפקידם המרכזי של מנהלי בתי ספר הוא להנהיג חינוכית ופדגוגית את בית הספר כדי לשפר את חינוכם ולמידתם של התלמידים והתלמידות. בתוך כך להנהיג את הצוות, לנהל אותו ואת התפתחותו המקצועית.

כמפקחים ומפקחות נרצה לתמוך במנהלי ומנהלות בתי הספר כמנהיגים חינוכיים הרואים את המערכת הבית ספרית על מגוון ממדיה ותחומיה, ויוצרים ביניהם חיבורים הדוקים למען הצלחתם של כל התלמידים והתלמידות.