הערכת תוכניות​הערכה  של התוכניות המיושמות בבתי הספר חיונית להבנת הערך של התוכניות וההשפעה שלהן על השגת המטרות והיעדים של בית הספר, זאת כחלק מקידום בית הספר כארגון לומד המעוניין להשתפר באופן מתמיד.

מהלך הגפ"ן מרחיב את הגמישות הניתנת לבתי הספר בשימוש במשאבים, המהלך המוצע מציע הזדמנות לקדם את המסוגלות והאחריות של בתי הספר להערכת האפקטיביות של המשאבים שרכש ושילב בבית הספר. 


שתי יחידות הלמידה המובאות כאן מאפשרות התבוננות לאחור על התוכניות שהופעלו  וחשיבה  לקראת הערכת התוכניות בהמשך.


לשימושכם קבצים ביחידה: