חוות דעת מנהל בית הספר

מנהל/ת יקר/ה,​ברצוננו לעדכנך כי תהליך המיון לתוכנית להכשרת מנהלי בתי ספר לשנה"ל תשפ"ג, יכלול את השלבים הבאים:

הגשת מועמדות בפורטל עובדי הוראה באתר משרד החינוך (מיום חמישי ה' בטבת תשפ"ב, 9 בדצמבר 2021 ועד יום חמישי, כ"ו בטבת תשפ"ב, 30 בדצמבר 2021).

שלב מיון ראשון:

  • קבלת חוות דעת מנהל בית הספר (עד ליום ראשון כ"א בשבט התשפ"ב, 23.01.2022)
  • השתתפות במרכזי הערכה
  • שאלון אישיות מקוון


שלב מיון שני: ציון כולל של המרכיבים בשלב המיון הראשון, חוות דעת של המפקח הכולל, תפקיד ריכוזי או מערכתי שממלא המועמד, צרכים ושיקולים מחוזיים.

 

חוות דעתך משמשת מרכיב בציונו הכולל של המועמד לתוכניות ההכשרה ותישאר חסויה. 

למילוי חוות הדעת יש ללחוץ על הקישור להלן ולעקוב אחר ההנחיות.

התאריך האחרון למילוי חוות דעת חלף.