עבודה עם מצפן אישיהובלת למידה למפקח ומנהליו > כלים אסטרטגיים בנושא גפ"ן > עבודה עם מצפן אישי​


הגמישות הפדגוגית הניהולית (גפ"ן), ככל מהלך של הרחבת אוטונומיה, משלבת במהותה תנועה כפולה: החופש להגביה עוף יחד עם כובד האחריות שבא עמו.  

כדי לנווט את כיוון המעוף ובמקביל לחזק את שרירי הליבה הנושאים בכובד האחריות, נדרשת המנהיגות החינוכית, עוד יותר מתמיד, לחיבור עמוק למצפן פנימי אותנטי ומגובש. 

לכולנו מצפן פנימי, המחזיק את תפיסת הראוי ואת ערכי הליבה שלנו. כאשר אנו נאמנים לו ופועלים לאורו מתחזקות אצלנו תחושה של אותנטיות והתאמה בין הערכים, ההחלטות והפעולות שלנו. 

עם הכניסה למהלך הגפ"ן – תידרשו לחזק את המנהלים והמנהלות במרחב שלכם כך שיוכלו לבחור ולקבל החלטות כבדות משקל על בסיס יומיומי בתוך מערכת של מתחים ולחצים, ולהישאר נאמנים למצפן הפנימי שלכם.