מפקחים תשפ"ד | ייעוץ ארגוני - ליווי אישי

כלים וחומרים המלווים את מודולת הליווי האישי בקורס למפקחים ולמפקחות​ארגז כלים למלווה האישי/ת: מצגות, מאמרים ודפי הנחיות

​דפי עבודה ותרגילים: