חוות דעת מפקח כולל

למפקח/ת הכולל/ת שלום,במסגרת הליך הרישום לתוכנית ההכשרה למנהלי בתי ספר לשנה"ל תשפ"ג וכחלק משלב המיון השני של המועמדים לתוכנית, הנך מתבקש/ת למלא חוות דעתך על המועמד/ים, אשר מועסק/ים בבתי ספר אשר בפיקוחך בשנת הלימודים תשפ"ב.

 

קבלת מועמדים מתאימים לתוכנית ההכשרה למנהלי בתי ספר חשובה ביותר, ויש לה השפעה עתידית על מערכת החינוך בישראל.

חוות דעתך על המועמד היא נדבך חשוב בהחלטה אילו מועמדים יתקבלו לתוכנית ההכשרה מכלל מועמדי המחוז שהועברו לשלב המיון השני. 

להזכירך, יש לקיים ראיון עם כל מועמד בטרם מילוי הטופס.​

​לתמיכה טכנית במילוי חוות הדעת, ניתן לפנות להדר כהן, רכזת מערכות מידע,  במייל: hadarc@avneyrosha.org.il או טלפונית במספר 02-6333228.