הובלת שינויכל המנהלים, וותיקים כחדשים, נדרשים בשלב זה או אחר בדרכם המקצועית להוביל שינוי בבית ספרם. השינוי עשוי להיות מצומצם או רחב, שמרני או רדיקלי; כך או כך - הוא אבן הכרחית בדרך לצמיחת בית הספר, התגברות על מכשולים מוכרים והתפתחות של מורים ותלמידים כאחד. 

עניין זה היה נכון למנהלים גם בעבר, אך הוא תופס משנה תוקף נוכח מהלך הגמישות הפדגוגית הניהולית. הרחבת התקציבים, לצד הגדלת מרחבי המימוש שלהם, פותחים יחד אפשרויות שלא היו קיימות קודם - להוביל תהליכי שינוי עמוקים ומשמעותיים, בהלימה לצרכי בית הספר, לחזון המשותף ולהקשר המקומי. 

בפרק זה תוכלו למצוא סדרת סדנאות שעוסקות בהובלת שינוי: החל בבחירת שינוי מיועד לבית הספר; דרך הבנה מעמיקה של הפער בין המצב המצוי, לרצוי; סדנה שעוסקת בתכנון תהליך השינוי ובצעדים הנדרשים, לצד סדנה שעוסקת בחשיבה מוכוונת תוצאה, שמטרתה להבטיח שהצעדים הננקטים הם בהלימה ליעד. כל זאת ועוד כאן בפרק, תוכלו לבחור להשתמש באשכול הסדנאות כפי שמוצע או לברור מתוכו פרקים רלוונטיים. 


*חלק מהתכנים בנושא זה נלמדים במסגרת שנה ב' למנהלים.