תפיסות וכלים של הערכה

שלושה מפגשים שיעסקו בשאלה "למה הערכה ולמה עכשיו?" בהבנה של תרבות הערכה כקריטית לטיפוח תרבות הלמידה ותפקידם של המפקחים בטיפוח תרבות הערכה פנימית בבתי הספרמפגש ראשון - 2/2/23מפגש שני - 2/3/23


מפגש שלישי - 16/3/23


משימה א-סינכרונית