כתיבת התוכנית

תקציר תהליך הלמידה וכתיבת התוכנית[חזרה לשער הכניסה בנושא מפקח ומנהליו]


כשאנחנו חושבים על תוכנית לימודים, עולה בראשנו טבלה של מפגשים, נושאים ותאריכים.

זה אכן לרוב התוצר הסופי של מהלך תכנון תוכנית הלימודים. בכדי להפיק תוכנית לימודים מושכלת ומיטבית, אנו מציעים את מהלך התכנון שלפניכם כאפשרות אחת מיני רבות.

כמובן שכל אחד ואחת מכן/ם מוזמן למצוא את האיזון בין רכיבי התכנון בהתאם לנושא, לקהל היעד וההקשר של המרחב החינוכי.


שלב 1 – ראיית התמונה השלימה

עוד בשלב התכנון, משבחרנו את הנושא הכללי הרלוונטי לקהל הלומדים שלנו בשנה הנוכחית, הגדרנו את מטרות תהליך הלמידה ועקרונות הלמידה שילוו אותנו. בשלב הזה נרצה להחזיק בראש את התמונה השלימה. במילים אחרות, מה יהיו הידע, המיומנויות והערכים שאיתם יצאו הלומדים מהמהלך המוצע.


שלב 2 – זיהוי רכיבי התמונה השלימה

הידע, המיומנויות והערכים בנויים מסך של מושגים, פריטי מידע, והתנהגויות חדשים שנבנים על בסיס הידע הקיים אצל הלומדים. בשלב הזה נרצה לפרוס את כל הרכיבים האלה כמעין "אבני לגו" מהם נבנית התמונה השלימה


שלב 3 – זיהוי היחסים בין הרכיבים השונים

בשלב זה נרצה לסדר את אותן "אבני לגו" בסדר ההגיוני והמושכל, מבסיס, דרך גופי הידע המרכזיים ועד לתובנות ולפעולות עצמן. אנחנו נרצה להבנות את המפגשים המתוכננים על בסיס המבנה ההיררכי של הלמידה.


שלב 4 – עיצוב המתודולוגיות

בשלב זה נבחן מהן המתודולוגיות המותאמות לכל מודולה של ידע/מיומנות/ערכים. נבחן האם תתאים סדנה או הרצאה, האם למידה עצמית או קבוצתית, האם פעילות חוץ או ישיבה בכיתה, סינכרוני או א סינכרוני, מי מתאים שינחה, האם יש באפשרותנו להנחות/האם יש ערך למנחה חיצוני וכיוב'.


שלב 5 – עיצוב מהלך הלמידה

זהו, הגענו לתוצר הסופי. בשלב זה נרצה להכניס את התובנות שלנו ואת המסקנות שלנו לתוך טבלה שתרכז את תאריכי המפגשים, את התכנים של כל מפגש ואת המתודולוגיות המותאמות.