כתיבת התוכנית

תהליך כתיבת הסילבוס במערכת המקוונת[חזרה לשער הכניסה בנושא מפקח ומנהליו]

העבודה על הסילבוס של תהליכי "מפקח ומנהליו" לשנה"ל תשפ"ב תתבצע באופן מקוון. 

המערכת המקוונת מאפשרת למפקחים: 

  • לכתוב סילבוס חדש ולשלוח אותו למחוז 
  • לקרוא התייחסויות של המחוז ושל מכון אבני ראשה לסילבוס ולתקן אותו במידת הצורך 
  • לעקוב אחרי סטטוס האישור הפדגוגי והתקציבי של הסילבוס 

המערכת לכתיבה וניהול סילבוסים של תהליכי מפקח ומנהליו נפתחה להגשות לשנה"ל תשפ"ב. 

לכניסה למערכת לחצו כאן. 

את הסילבוסים ניתן יהיה להגיש לא יאוחר מיום שני, כ"ב באלול תשפ"א, 30 באוגוסט 2021. שימו לב כי רק סילבוסים שיוגשו עד למועד הנקוב, יועברו לתקצוב. 


תוכניות לדוגמה משנה"ל תשפ"א