מפקחים מלווים מרחבי מפונים​מפקחים ומפקחות שבגזרת הפיקוח שלהם הוקמו 'מרכזי יחד', נדרשים לסייע במתן מענה לצרכים הייחודיים

במרחבים השונים, תוך גמישות  מחשבתית אל מול אתגר ייחודי.

השונות בין המרכזים גבוהה בהתאם למיקום, לאוכלוסייה, לכח האדם העומד לרשות המרכז, למשך הזמן

שהמרכז כבר פועל ולאופיו ולניסיונו של מי שמרכז את הפעילות ואת הצוות.

בקבצים שלפניכם תוכלו למצוא עקרונות וכלים פרקטים לליווי ראשי צוותים, מיפוי וליווי הצוות ועוד.