מדיניות ציבורית

שלושה מפגשים הכוללים מושגי יסוד במדיניות ציבורית, ניתוח של כלי מדיניות חינוכית ומפגש עם עולם המשילות המשולבתשימו לב, המפגש השני בסדרה לא התקיים כמתוכנן- נשלחה הקלטה של המפגש השני.


מפגש ראשון- 2/2/23

מפגש שלישי- 16/3/23


משימה א-סינכרונית