סביבות למידה מקוונות – סרטוני הדרכה למנחים

לרשותכם סרטוני הדרכה אודות השימוש בסביבות הלמידה המקוונות של מכון אבני ראשה.שיוך קובץ בסביבת הלמידה לקבוצת לומדים מסוימת:

 

 

 

עדכון פרטים אישיים בסביבת הלמידה:

 

 

 

עדכון יחידת לימוד:

 

 

 

שליחת הודעה בלוח הודעות בסביבת הלמידה:

 

 

 

העלאת קבצים לסביבת הלמידה: