ניהול מערכות מורכבות - מודולת ידע תשפ"דהמפגשים יערכו בימי חמישי בין השעות 08:30-10:00