היבטים משפטיים

שלושה מפגשים הכוללים חשיפה לעולם המשפט החינוכי והשפעתו על עבודת המפקח/תמפגש ראשון- 2/2/23


מפגש שני- 2/3/23


מפגש שלישי- 16/3/23


משימות א-סינכרוניות