כלכלה חינוכית

שלושה מפגשים הכוללים מושגי יסוד בכלכלה, הבנה עמוקה של כלכלה בשירות החינוך, התנסות ותרגולמפגש ראשון 2/2/23


מפגש שני 2/3/23מפגש שלישי 16/3/23


משימה א-סינכרונית