• מדריכים אישיים
  • לוח זמנים

  • לוח זמנים

  • כתובת ומיקום:

  • שאלות ובירורים:

  • קרן נמיר- רכזת תחום מנהלים

  • 21

No Image Folder Urlיש להגדיר כתובת רשימה בהגדרות הרכיב
הרשמה לאירוע
[{"hour":"14:00 - 14:30","Title":"פתיחה וארוחת צהריים"},{"hour":"14:30 - 14:40","Title":"הדרכה אישית בעידן תוכנית ההכשרה החדשה"},{"hour":"14:50 - 16:10","Title":"רצועת בחירה: סדנאות והרצאות"},{"hour":"16:10 - 16:20","Title":"הפסקת קפה"},{"hour":"16:20 - 17:30","Title":"\"דיאלוג בין המיתוס, הכאוס ונפש האדם - אמנות הצמיחה מתוך משבר\" - הרצאתו של ראובן צמח"},{"hour":"17:30 - 17:45","Title":"סיכום"}]