מודולות ידע למפקחים ולמפקחות תשפ"ד​מטרת מסלול למידה זה להעמיק ולהעשיר את הידע הפרופסיונלי של מפקחות ומפקחים.

השנה בחרנו להעמיק בשלושה נושאים שהם חלק מפרופסיית הפיקוח:

ניהול מערכות מורכבות, ניהול נתונים מכוון אימפקט, והעמקה פדגוגית בנושא הבינה המלאכותית.

כל מודולת למידה בת עשר שעות מזמינה את הלומדות והלומדים להיחשף לידע מפי מומחים בתחומם להעמקת בסיס הידע

(6 ש'), לתרגם את הידע לתובנות ופעולות ביחס לשדה העבודה במשימה א-סינכרונית (2 ש'), ולחלוק את התובנות להבניית ידע בהקשר מחוזי במפגש זום של למידת עמיתים (2 ש').

הלמידה הסינכרונית מחייבת השתתפות פעילה: מצלמה, חיבור לשמע, למידה במרחב המאפשר כתיבה.

הלמידה הא-סינכרונית הינה למידה עצמית הכוללת תרגול / קריאה מקדימה.


לדף תוכנית הלמידה לחץ כאן


בכל שאלה המתעוררת במהלך תהליך הלמידה, ניתן לפנות למלוות תהליך הלמידה – מיטל פלדמן 0542499917 meitalf@avneyrosha.gov.il