מודולות ידע למפקחים תשפ"ג

מסלול למידה חדש בתשפ"ג למפקחות ולמפקחיםאנו שמחים לפתוח לראשונה מסלול "מודולות ידע" למפקחים, מתוך מטרה להעמיק ולהעשיר את הידע הפרופסיונלי של מפקחות ומפקחים.

במסגרת מסלול זה בחרת בשלוש מודלות, כל מודולה מורכבת משלושה מפגשים בני  2 ש' של למידה סינכרונית + משימות א-סינכרוניות בהיקף של 4 ש' בין המפגשים. 

הלמידה הסינכרונית מחייבת השתתפות פעילה: מצלמה, חיבור לשמע, למידה במרחב המאפשר כתיבה .  

הלמידה הא-סינכרונית הינה למידה עצמית הכוללת תרגול / קריאה מקדימה.

מועד הגשת סיכום משימות הלמידה - עד לתאריך 30/5/23.


בכל שאלה המתעוררת במהלך תהליך הלמידה, ניתן לפנות אלינו :liatz@avneyrosha.org.il

איילת דליות : 054-5452024,  מיטל פלדמן:0542499917