מפת השחקנים באקוסיסטםהובלת למידה למפקח ומנהליו > כלים אסטרטגיים בנושא גפ"ן > מפת השחקנים באקוסיסטם


תוכנית גפ"ן מתאפיינת במורכבות ובתלות גבוהה בשחקנים רבים כגון מחוז, עיר, הורים ובעלי עניין נוספים. התנהלות מיטבית באקוסיסטם הזה, תלויה במידה רבה ביכולת שלכם לנהל את ההון החברתי, המקצועי והאנושי שנוצר, מתוך מארג היחסים בין השחקנים השונים.  

על מנת שתצליחו להוביל את בתי הספר במרחב שלכם, להצלחה בעזרת המנופים וההון שנאגם בסביבתכם, עליכם לזהות מי הם השחקנים הרלבנטים שעל המגרש, מה על סדר היום שלהם ומהו מארג הקשרים, היחסים והתלות ביניהם. כך תוכלו לפעול עמם בשיתוף פעולה ולשפר בהתמדה את היכולות לפעול יחד לטובת מטרה משותפת.