סביבות למידה מקוונות – סרטוני הדרכה

לרשותכם סרטוני הדרכה אודות השימוש בסביבות הלמידה המקוונות של מכון אבני ראשה.עדכון פרטים אישיים בסביבת הלמידה:​

 

 

חזרה לסביבת הלמידה