מפקחים מלווים מנהלים קולטי מפונים​האתגרים העומדים בפני בתי הספר הקולטים רבים מאוד, הן בקליטה ובליווי התלמידים ואנשי הצוות בכל המישורים,

והן בצורך לסייע להם לעמוד באי הוודאות ובערעור שגרות החיים.

אנו מציעים לכם המפקחים והמפקחות מסמך עקרונות ופרקטיקות, שעשוי לסייע בידכם לתמוך וללוות את המנהלים והמנהלות, בקידום הסתגלותם של הנקלטים ובחיזוק המסוגלות הבית ספרית להתמודד עם אתגר זה.