פדגוגיה: התחדשות הלמידה

מודולת ידע זו מאפשרת לכם ללמוד יחידות מובנות מתוך אתר כוורת בהקשר לנושא התחדשות הלמידה, במסלול של למידה עצמית