בינה מלאכותית למידה מקוונת - א-סינכרונית​מודולת למידה זו, בת 10 ש' מורכבת מארבע יחידות ללמידה עצמית ויחידת סיכום למידה.

בכל יחידה א-סינכרונית תמצאו קישור למאמר ו/או סרטון ובעקבותיהם שאלות.

התשובות שלכם לשאלות יישלחו באופן אוטומטי למייל שלכם ובמקביל נשלחות אלינו לצורך מעקב.

שימו לב – ברבע השעה האחרונה של על יחידת זמן, נפגש בזום למפגש קצר,

הקישורים למפגשים אלה מופיעים אף הם במרחב זה.


יום חמישי 8/2/24

יחידה מספר 1 14:30-13:00

לכניסה ליחידה הא-סינכרונית (1) לחצו כאן

לכניסה למפגש בשעה 15: 14 לחצו כאן

 

יחידה מספר 2 16:30-15:00

לכניסה ליחידה הא-סינכרונית (2) לחצו כאן

לכניסה למפגש בשעה 16:15 לחצו כאן

 

יום חמישי 22/2/24

יחידה מספר 3 14:30-13:00

לכניסה ליחידה הא-סינכרונית (3) לחצו כאן

לכניסה למפגש בשעה 14:15 לחצו כאן 

 

יחידה מספר 4 16:30-15:00

לכניסה ליחידה הא-סינכרונית (4) לחצו כאן

לכניסה למפגש בשעה 16:15 לחצו כאן

 

יום חמישי 21/3 מפגש סיכום למידה

לכניסה למפגש המסכם בשעה 13:00לחצו כאן