• כתובת ומיקום:

  • שאלות ובירורים:

  • נלי קינן, רכזת תחום מנהלים

ההקלטה המלאה של המפגש המקוון

 

ד"ר מיכל טביביאן-מזרחי, מנהלת אגף תכנון ואסטרטגיה במשרד החינוך: מה חדש במתנ"ה?

 

סיבות שורש

 

מודל GROW לשיחה אימונית

 

  

  • 21

No Image Folder Url

חומרים מהמפגש לשימושכם