• כתובת ומיקום:

  • שאלות ובירורים:

  • נלי קינן רכזת תחום מנהלים

הקלטת המפגש המלא

סרטון פתיחה: משני צדי הדלת

 

  • 21

No Image Folder Url

חומרים מהמפגש לשימושכם