• מנהלים ומפקחים

יום שני, כ"ד בניסן תשפ"ב, 25 באפריל 2022, "ארץ עיר":

היום הראשון יתקיים בשדרות ועניינו עיצוב מדיניות והטמעה מערכתית של SEL.
ליום זה מוזמנים מעצבי מדיניות ממשרד החינוך, הרשיות המקומיות, האקדמיה וארגוני המגזר השלישי.
להרשמה לחצו כאן.


יום שלישי, כ"ה בניסן תשפ"ב, 26 באפריל 2022, "ילד, ילדה, מקצוע":

היום השני, יתקיים בתל אביב-יפו ועניינו ישום והטמעה בשטח: עבודה עם צוותי חינוך, גנים, בתי ספר, מסגרות החינוך הבלתי פורמלי והסתכלות עירונית.
ליום זה מוזמנים כלל המשתתפים של היום הראשון ובנוסף מנהלים ומנהלות של בתי ספר וגני ילדים, אנשי חינוך, הנהגות הורים, צוותים מהמגזר השלישי, האקדמיה ורשתות חינוך.
להרשמה לחצו כאן.


מכון אבני ראשה שמח לקחת חלק בוועדת ההיגוי והתכנון של הכנס מתוך מחויבות להטמעה מערכתית ארצית של למידה חברתית רגשית בבתי הספר.

  • כתובת ומיקום:

  • שאלות ובירורים:

  • לפרטים נוספים ניתן לפנות לרחל בן יוסף, רכזת תחום מו"פ

  • 21

No Image Folder Urlיש להגדיר כתובת רשימה בהגדרות הרכיב