רשימת המרצים

  • לוח זמנים

  • לוח זמנים

  • כתובת ומיקום:

  • שאלות ובירורים:


הרצאתה של רחל אלניר, מנהלת אגף בכיר ארגון מוסדות חינוך במשרד החינוך בנושא - תקציב לבתי ספר יסודיים

 

הרצאתו של מנחם מזרחי, מנהל אגף בכיר ארגון מוסדות חינוך במשרד החינוך בנושא - תקציב לבתי ספר על-יסודיים

 

הרצאתה של סוניה פרץ, מנהלת אגף בכיר כח אדם בהוראה במשרד החינוך בנושא - כוח אדם בבתי ספר

 

הרצאתה של תמר כהן, מנהלת תחום בכיר, תיאום משכורות עובדי הוראה במשרד החינוך בנושא - שכר עובדי הוראה

 

  

  • 21

No Image Folder Url

מצגות ההרצאות לשימושכם: