• מנהלים שנה א' בתשע"ט
  • לוח זמנים

  • לוח זמנים

  • כתובת ומיקום:

  • שאלות ובירורים:

  • לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' נלי קינן, רכזת תחום מנהלים

  • 21

No Image Folder Urlיש להגדיר כתובת רשימה בהגדרות הרכיב
[{"hour":"13:15 - 14:00","Title":"רישום וארוחת צהריים"},{"hour":"14:00 - 14:45","Title":"פתיחה: התמקמות בתפקיד מנהל בית-ספר"},{"hour":"14:45 - 15:30","Title":"הרצאה: מנהל בית ספר כמנהל המשאב האנושי"},{"hour":"15:30 - 16:00","Title":"הפסקה"},{"hour":"16:00 - 17:45","Title":"סדנה: המנהל ובית ספרו - בין פרט ומערכת"}]