• לוח זמנים

  • לוח זמנים

  • כתובת ומיקום:

  • שאלות ובירורים:

  • קרן נמיר, רכזת תחום עתודת מנהלים

  • 21

No Image Folder Urlיש להגדיר כתובת רשימה בהגדרות הרכיב
כפתור הרשמה
[{"hour":"14:00-13:00","Title":"התכנסות וארוחת צהריים"},{"hour":"15:00-14:00","Title":"יעדי משרד החינוך, מר שמואל אבואב, מנכ\"ל משרד החינוך"},{"hour":"15:45-15:00","Title":"מנהלים עושים שינוי, מאיה בוזו-שוורץ, ראש תחום מו\"פ, מכון אבני ראשה"},{"hour":"16:00-15:45","Title":"רגע לפני, ליסה לוי, ראש תחום עתודת מנהלים, מכון אבני ראשה"},{"hour":"16:30-16:00","Title":"הפסקה"},{"hour":"18:15-16:30","Title":"רגעים שלפני, רגעים שאחרי...מנהלים בוגרי תוכנית ההכשרה מספרים על ראשית דרכם, מעגלי שיח בהנחיית מנחי מכון אבני ראשה"},{"hour":"18:15","Title":"סיום"}]