• פרחי ניהול
  • לוח זמנים

  • לוח זמנים

  • כתובת ומיקום:

  • שאלות ובירורים:

  • קרן נמיר

  • 21

No Image Folder Urlיש להגדיר כתובת רשימה בהגדרות הרכיב
button.png
[{"hour":"13:00 - 14:00","Title":"התכנסות וארוחת צהריים"},{"hour":"14:00 - 14:15","Title":"דברי ברכה - מר שמואל אבואב, מנכ\"ל משרד החינוך"},{"hour":"14:15 - 15:15","Title":"מסע לשינוי פרדיגמה חינוכית בעולם הרפואה, פרופ' אמיתי זיו, סגן מנהל המרכז הרפואי שיבא"},{"hour":"15:15 - 15:30","Title":"רגע לפני - ליסה לוי, ראש תחום עתודת מנהלים"},{"hour":"15:30 - 16:00","Title":"הפסקה"},{"hour":"16:00 - 18:00","Title":"רגעים שלפני רגעים שאחרי... מנהלים בוגרי  תכניות ההכשרה מספרים על ראשית דרכם, מעגלי שיח בהנחיית מנחי מכון אבני ראשה"},{"hour":"18:00","Title":"סיום"}]