• מדריכים אישיים

רשימת המרצים

  • לוח זמנים

  • לוח זמנים

  • כתובת ומיקום:

  • שאלות ובירורים:

  • נלי קינן רכזת תחום מנהלים

תיעוד המפגש

דברי פתיחה - יהודית שלוי, מנכ"לית מכון אבני ראשה

 

 

אריאל לוי - שינויים מרכזיים בעולם הניהול הבית ספרי

 

 הקבוע והמשתנה בעולם הבית ספרי - במבטם של ארבעה מדריכים אישיים

 

 

 גל פרידמן - לגלוש כל הדרך אל הזהב

 

  • 21

No Image Folder Url

חומרים מהמפגש לשימושכםהרשמה לאירוע
[{"hour":"13:00 - 14:00","Title":"רישום וארוח צהריים"},{"hour":"14:00 - 14:15","Title":"גב' קליה הילו, ראש תחום מנהלים במכון אבני ראשה: פתיחה"},{"hour":"14:15 - 15:30","Title":"מר אריאל לוי, סמנכ\"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי במשרד החינוך : שינויים מרכזיים בניהול – היום ובעתיד הקרוב"},{"hour":"15:30 - 15:45","Title":"הפסקה"},{"hour":"15:45 - 17:00","Title":"שיח מדריכים: אתגרי ההדרכה האישית בסביבת הניהול היום"},{"hour":"17:00 - 17:15","Title":"הפסקה"},{"hour":"17:15 - 18:15","Title":"מר גל פרידמן, אלוף אולימפי: לגלוש כל הדרך אל הזהב – ההחלטות שבדרך"},{"hour":"18:15 - 18:30","Title":"סיכום ומשוב"}]