• כתובת ומיקום:

  • שאלות ובירורים:

  • עינת נועמה

  • 21

No Image Folder Urlיש להגדיר כתובת רשימה בהגדרות הרכיב