• מדריכים אישיים
  • לוח זמנים

  • לוח זמנים

  • כתובת ומיקום:

  • שאלות ובירורים:

  • נלי קינן, רכזת תחום מנהלים

  • 21

No Image Folder Url



יש להגדיר כתובת רשימה בהגדרות הרכיב

registration_button_2.png 

[{"hour":"09:00 - 09:30","Title":"התכנסות"},{"hour":"09:30 - 09:45","Title":"פתיחה והיכרות, גב' קליה הילו, ראש תחום מנהלים"},{"hour":"09:45 - 10:30","Title":"מרחב ההדרכה: מבוא להדרכה אישית"},{"hour":"10:30 - 10:45","Title":"הפסקת קפה"},{"hour":"10:45 - 12:00","Title":"היכרות עם צרכיו של המנהל בראשית דרכו"},{"hour":"12:00 - 12:30","Title":"ארוחת צהריים"},{"hour":"12:30 - 13:45","Title":"המפגש הראשון עם המנהל המודרך"},{"hour":"13:45 - 14:30","Title":"אתיקה בהדרכה האישית"},{"hour":"14:30 - 15:00","Title":"הנחיות לעבודה במערכת הדיווח המקוון"},{"hour":"15:00 - 15:15","Title":"הפסקת קפה"},{"hour":"15:15 - 15:45","Title":"המדריך האישי – צעדים ראשונים בשדה ההדרכה"}]