• פרחי ניהול
  • לוח זמנים

  • לוח זמנים

  • כתובת ומיקום:

  • שאלות ובירורים:

  • לפרטים נוספים ניתן לפנות לקרן נמיר, רכזת מיון ורישום

עצות חכמות ממנהלות ומנהלים בראשית דרכם למנהלים שבדרך:


 


הצצה לכנס שהיה


   • 21

No Image Folder Url

לשימושכם מצגות ההרצאות
[{"hour":"13:50-13:00","Title":"התכנסות וארוחת צהריים"},{"hour":"14:00-13:50","Title":"מעבר לחדרים"},{"hour":"15:25-14:00","Title":"מנעד קולי - התבוננות על תחושת המסוגלות האישית התנסות בסדנאות יצירתיות"},{"hour":"15:40-15:25","Title":"הפסקה ומעבר לחדרים"},{"hour":"16:20-15:40","Title":"כמו עמוד ענן - חיבור למצפן פנימי ולשליחות ערכית מנחי מכון אבני ראשה"},{"hour":"16:40-16:20","Title":"הפסקה"},{"hour":"17:25-16:40","Title":"ברכת הדרך - מנכ\"לית משרד החינוך, הגב' דלית שטאובר מנכ\"לית מכון אבני ראשה והגב' עמליה חיימוביץ"},{"hour":"18:00-17:25","Title":"מצוינות והרוח הישראלית - הילכו השתיים יחדו? אלי הורוביץ, מנכ\"ל קרן טראמפ"},{"hour":"18:00","Title":"סיכום היום"}]