• לוח זמנים

 • לוח זמנים


בנוסף נקיים סדרת וובינרים בשבוע הסמינר בנושאים הבאים:


 • ​6.8.2023, י"ט באב תשפ"ג, 21:30-20:00
  שימוש נכון במערכות ממוחשבות (משכית, מדב"ס וכד')
 • 7.8.2023, כ' באב תשפ"ג, 20:30-19:00
  שכר - דגשים למנהלים חדשים 
 • 8.8.2023, כ"א באב תשפ"ג, 21:30-20:00
  ניהול המשאב האנושי (כניסה לזום)
 • 9.8.2023, כ"ב באב תשפ"ג, 21:30-20:00 
  היבטים משפטיים בניהול בית ספר (כניסה לזום)
 • 10.8.2023, כ"ג באב תשפ"ג, 21:30-20:00
  תקציב בית ספרי לאור הגפ"ן (כניסה לזום)
 • 20.8.2023, ג' באלול תשפ"ג, 21:30-20:00
  שולחנות עגולים עם מנהלים מסיימי שנה א' (כניסה לזום)

הקלטות וחומרי המפגשים זמינים כאן 

כמה מילים לקראת סמינר קופצים למים:


 


 • כתובת ומיקום:

 • שאלות ובירורים:

 • חיים שמילה
המפגשים שהתקיימו בסדרה:


 • ​6.8.2023, י"ט באב תשפ"ג, 21:30-20:00
  שימוש נכון במערכות ממוחשבות (משכית, מדב"ס וכד')
 • 7.8.2023, כ' באב תשפ"ג, 20:30-19:00
  שכר - דגשים למנהלים חדשים 
 • 8.8.2023, כ"א באב תשפ"ג, 21:30-20:00
  ניהול המשאב האנושי 
 • 9.8.2023, כ"ב באב תשפ"ג, 21:30-20:00 
  היבטים משפטיים בניהול בית ספר 
 • 10.8.2023, כ"ג באב תשפ"ג, 21:30-20:00
  תקציב בית ספרי לאור הגפ"ן 
 • 20.8.2023, ג' באלול תשפ"ג, 21:30-20:00
  שולחנות עגולים עם מנהלים מסיימי שנה א' 

הקלטות וחומרי המפגשים זמינים כאן 

כמה מילים לקראת סמינר קופצים למים:


  • 21

No Image Folder Urlיש להגדיר כתובת רשימה בהגדרות הרכיב
הרשמה לאירוע
[{"hour":"09:30-09:00 ","Title":"\"על שפת הבריכה\" - התכנסות וקפה"},{"hour":"10:00-09:30","Title":"פתיחה וברכות"},{"hour":"10:15-10:00","Title":"הפסקה ומעבר"},{"hour":"11:30-10:15","Title":"טובלים רגליים - היכרות ויציאה לדרך"},{"hour":"11:45-11:30","Title":"הפסקה"},{"hour":"13:15-11:45","Title":"מצופים ו… נכנסנו - מיפוי בית ספרי"},{"hour":"14:00-13:15","Title":"הפסקה וארוחת צהריים"},{"hour":"15:30-14:00","Title":"שוחים ביחד - עבודה עם צוות בית הספר"},{"hour":"15:45-15:30","Title":"הפסקת קפה"},{"hour":"17:00-15:45","Title":"הרצאה"},{"hour":"17:30-17:00","Title":"סיכום"}]