• מנהלים שנה א'

סמינר "קופצים למים"

סמינר "קופצים למים" התקיים ב-10.8.22 ובו עצרנו את מירוץ ההיערכות לשנת הלימודים כדי להתכוונן, לפגוש עמיתים ולקבל כלים פרקטיים. 

לשימושכם מצגות הסמינר:

עצות לדרך 

מגוון עצות למנהלות ולמנהלים חדשים ממנהלים שסיימו את שנותיהם הראשונות בתפקיד - לחצו לצפייה בסרטון

 


​המפגשים שהתקיימו:

שולחנות עגולים - יום שני, 22.8.2022, כ"ה אב תשפ"ב

תקציב בית ספר - יום שלישי, 6.9.2022, י' אלול תשפ"ב

ניהול כוח האדם - יום שלישי, 13.9.2022, י"ז אלול תשפ"ב, 21:15-20:00

מערכות תקשוב - משכית ואופקית - 14.9.2022, י"ח אלול תשפ"ב , 14:30-13:00

שכר - יום שלישי, 20.9.2022, כ"ד אלול תשפ"ב, 21:15-20:00

המפגש הבא בסדרה

מערכות תקשוב נוספות - יום חמישי, 29.9.2022, ד' תשרי תשפ"ג, 15:30-14:00

לתשומת לב: המפגש הפיזי ב-29/9 הומר למפגש מקוון כמופיע לעיל.

הקלטת המפגש בנושא תקציב בית ספרי לאור הגפ"ן


 

הקלטת המפגש בנושא ניהול המשאב האנושי


 


הקלטת המפגש בנושא שכר 

  • כתובת ומיקום:

  • שאלות ובירורים:

  • לשאלות ובירורים ניתן לפנות לקרן נמיר, רכזת תחום מנהלים

סיכום סמינר "קופצים למים"

מגוון עצות למנהלות ולמנהלים חדשים ממנהלים שסיימו את שנותיהם הראשונות בתפקיד - לחצו לצפייה בסרטון

 


לשימושכם מצגות הסמינר:

הקלטת המפגש בנושא תקציב בית ספרי לאור הגפ"ן


 

הקלטת המפגש בנושא ניהול המשאב האנושי


 


הקלטת המפגש בנושא שכר 


  • 21

No Image Folder Urlיש להגדיר כתובת רשימה בהגדרות הרכיב
הרשמה לאירוע
[{"hour":"9:30-9:00","Title":"\"על שפת הבריכה\" - התכנסות וקפה"},{"hour":"10:00-9:30","Title":" פתיחה וברכות"},{"hour":"10:15-10:00","Title":"הפסקונת ומעבר"},{"hour":"11:30-10:15","Title":"טובלים רגליים - היכרות ויציאה לדרך"},{"hour":"11:45-11:30","Title":"הפסקה"},{"hour":"13:15-11:45","Title":"מצופים ו… נכנסנו - מיפוי בית ספרי"},{"hour":"14:00-13:15","Title":"הפסקה וארוחת צהריים"},{"hour":"15:30-14:00","Title":"שוחים ביחד - עבודה עם צוות בית הספר"},{"hour":"15:45-15:30","Title":"הפסקת קפה"},{"hour":"17:00-15:45","Title":"לוקחים אוויר - סדנת עיבוד בכניסה לתפקיד "},{"hour":"17:30-17:00","Title":"סיכום"}]