• מנהלים בראשית דרכם
 • כתובת ומיקום:

 • שאלות ובירורים:

 • מכון אבני ראשה

מה למדנו מדפנה ורונן על ניהול בזמן חירום?

 • המורה היא מטרה ולא אמצעי - דיברנו על חשיבות קיום שיחות אישיות עם כל אנשי ונשות הצוות, יחד עם מנהיגות הביניים, במטרה לאתר צרכים ולתת מענים מסוגים שונים: הקלות בשיבוץ במערכת, הפניה לגורמים מקצועיים, פתרון בעיות ועוד. הדגשנו את חשיבות ההכלה של מורים שחוו קושי עצום, חרדה ושיתוק.

 • המתח בין ריכוז לביזור מועצם -  לדוגמה, דפנה ריכזה את סידור המערכת כדי לווסת את העומס על המורים בהתאם ליכולותיהם, ואילו רונן מצפה מהמורים שיקחו לידיהם את המושכות ויובילו, בעוד הוא מרכז את נושא ביטחון והבטיחות.

 • התייעצות שוטפת עם צוות ניהול - המנהלים קיימו סדירויות קבועות לצוות ניהול וצוות צל"ח, ובנוסף קיום ישיבות אד-הוק בהתראה קצרה, ומי שיכול מצטרף להתייעצות ממוקדת וקבלת החלטה. 

 • בדיקת דופק - לא מסתפקים בדיווח הצוות ונכנסים מדי פעם לשיעורים ולישיבות מורים מקצועיות כדי להרגיש את השטח באופן בלתי אמצעי.

 • נוכחות פיזית - שני המנהלים החלו לעבוד מבית הספר מיד עם פרוץ המאורעות ומראים נוכחות. זה משרה ביטחון ומושך יותר ויותר מורים ותלמידים להגיע לבית הספר.

 • המוטו של רונן: אין בית ספר אופטימלי, יש אופטימלי בכל תלמיד.

 • המוטו של דפנה: ביחד ברגישות ובנחישות.


תודה למנהלים ולמנהלות שהשתתפו בשיח.


 • 21

No Image Folder Urlיש להגדיר כתובת רשימה בהגדרות הרכיב