• כתובת ומיקום:

  • שאלות ובירורים:

  • לשאלות ובירורים ניתן לפנות לגליה, מנהלת תוכניות - תחום מנהלים

  • 21

No Image Folder Urlיש להגדיר כתובת רשימה בהגדרות הרכיב